PL EN

ECO - MODEL

                           

    
TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI

INOWACYJNE MONOLITYCZNE MODUŁY BEZ KONIECZNOŚCI WYLEWANIA FUNDAMENTÓW !!!

  25 LAT GWARANCJI    

 


   

                          

 


WANDALOODPORNE  EKOLOGICZNE  MODUŁY TOALET MIEJSKICH Z ODLEWU KOMPOZYTOWEGO
ZNACZNIE PRZEWYSZAJĄCE PARAMETRY IZOLACYJNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKTU WYKONANEGO Z KONSTRUKCJI STALOWEJ


         

WYTRZYMAŁOŚĆ
 

 

 

 

 

– doskonale zachowuje swoje pierwotne właściwości
przez cały okres istnienia obiektu.

WSPÓŁCZYNIK PRZEWODNOŚCI CIEPŁA
 

  

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ
 

 

 

 

 

– główny składnik zbudowany jest z roztopionych najwyższych
tlenków, które całkowicie nie wyparowują i nie palą się.

TRWAŁOŚĆ CHEMICZNA I BIOLOGICZNA
 

             

 

 

  - jest materiałem całkowicie odpornym na działanie organicznych
i nieorganicznych odczynników chemicznych ( z wyjątkiem jednego
kwasu fluorowodowego), ponad to nie gnije i nie pogarsza się, gdyż nie ma możliwości rozmnażać się w nim żaden ze znanych mikroorganizmów biologicznych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
 

 

– absorpcja wody nie wzrasta z czasem i materiał
zachowuje 
wszystkie początkowe właściwości termoizolacyjne ( i trwałość).

TRWAŁOŚĆ
 

 

 

 

 

         – składniki ( wypełniacze) kompozytu wytrzymują kruszenie w ciśnieniu
od 0,5 do 1,2 MPa. Ta właściwość  nie zmienia się w trakcie całego okresu eksploatacji, a nawet przy pełnej absorpcji wody.

 

             


 

  Opracowaliśmy ekologiczny moduł z odlewu kompozytowego wykorzystując do tego celu najnowsze rozwjązania technologiczne uwzgledniając jednocześnie ochronę środowiska poprzez wykożystanie również materjałów pozyskanych  w procesie recyklingu. Ta technologia pozwala zdecydowanie zwiększyć  trwałość i wytrzymałość obiektu, jednocześnie zapewniając, przy funkcji automatycznego ciśnieniowego mycia i dezynfekcji, całkowitą odporność na wilgoć. Zwiększa się także odporność chemiczna, biologiczna i ogniotrwałość jednocześnie znacząco zmniejsza się przewodność cieplna, co w dobie globalnego ocieplenia jest ważnym argumentem.